Pomoc pri bolesi musí posoudit:

- praktický lékař

Podpůrné metody

AKUPUNKTURA

AKUPRESURA

TUINA MASÁŽE

CVIČENÍ

ÚPRAVA STRAVY

Praktická příručka pro všechny, kteří trpí chronickou bolestí

https://www.hospitalin.cz/svet-nemocnic/centrum-sdilene-pece/diagnoza-bolest-pruvodce-pro-pacienty-6258.html

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s.,

vznikla za účelem posílení možností péče o pacienty, jejich informovanosti a komunikace v oblasti zdravotnictví. Spolupracuje s odbornou Společností pro studium a léčbu bolesti (SSLB ČLS JEP), jejíž lékaři jsou odbornými garanty pacientské organizace.

O organizaci

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s. vytváří a naplňuje společnou platformu, propojující další pacientské organizace a centra, kde je součástí péče o pacienta léčba bolesti. Podporuje systém sdílené péče, kdy jsou profesionálně indikovány metody, účinné při rozdílných diagnózách a postupech. Ty jsou aplikované atestovanými lékaři s odborným vzděláním, které využívají i při kontrole léčby a dohledu nad terapeuty a nelékařskými pracovníky.

Účelem je propojit laickou a odbornou veřejnost. Pacientská organizace nabízí členům a partnerům společnou platformu pro vzájemnou výměnu informací, vytváření referencí, zprostředkování poradenství, ulehčení orientace v systému zdravotní a zdravotně sociální, podpůrné a dlouhodobé péče. Konzultuje programy a možnosti zdravotního pojištění, ozdravných, lázeňských a léčebných pobytů.

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s.

Partneři

hospital-inSSLBlogoAgeziolog

Kontakt

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s.
110 00 Praha 1
Rybná 716/24
Česká republika

IČO 17325081

info@pobolest.cz