Registrace

Děkujeme za váš zájem. Vyplněním registračního formuláře souhlasíte s pravidly a stanovami zapsaného spolku Pacientská organizace pro léčbu bolesti. Touto registrací nevzniká členství ve spolku. Členství ve spolku vzniká zaplacením členského příspěvku na bankovní účet číslo 8127142002/5500 – Raiffeisenbank.

Členský příspěvek člena - pacienta je 100 Kč / rok.

Registrace

Kontaktní údaje

Přijímáme i členy jiných pacientských organizací s konkrétní diagnózou, kteří mohou pro léčbu bolesti nepřímé, následné nebo související s jejich zdravotním stavem účelně členství v Pacientské organizaci pro léčbu bolesti, z. s. a přístupu k informacím, využít. Členové jiných pacientských organizací mají statut člen-pacient.